MASTER BANT - GEÇMİŞİ KAYDETMEK

Altında ana bant biri anlar Ses verilerinin manyetik bantta saklanması, kasete benzer. Ana bant daha önce mastering stüdyolarında son kayıtları ve miksleri kaydetmek ve çoğaltmak için kullanılıyordu. Günümüzde ana bant artık kullanılmamaktadır. Böylece geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şarkı sırasını değiştirmek için kaseti kesmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla " terimiCutten"Çünkü kayıtların veya çekimlerin doğru sırada olması için birlikte zahmetli bir şekilde düzenlenmesi gerekiyordu.

Bu tür kasetleri kaydetmek için genellikle çok kanallı kaydediciler kullanılmıştır. Bir ses kaydının üretimi, günümüzde dijital müzik üretiminde olduğundan çok daha karmaşık ve pahalıydı. Bugün sözde bant makineleri sadece sözde "doygunluk etkisi" yaratmak için kullanılmaktadır.Bant doygunluğu" almak için. Bu amaçla, kaydedilen materyal teybe kaydedilir ve ardından tekrar DAW veya sıralayıcıya sayısallaştırılır.

BANT SATURASYONU AYRICA STEREO MASTERING'İMİZDE MEVCUTTUR!

Şarkınıza sıcak bir bant doygunluğu efekti ekleyeceğiz.