Genlik

genlik nedir?

Genlik, elektrik dalgası veya ses dalgası gibi bir titreşim veya dalga fenomeninin boyutunu ifade eden bir fizik terimidir. Bu bağlamda, genlik genellikle dalganın maksimum sapma veya yoğunluğu olarak tanımlanır.

Örneğin elektrik mühendisliğinde genlik, bir elektrik sinyalinin hareketsiz konumundan en büyük sapmasına veya modülasyonuna atıfta bulunur. Örneğin akustikte genlik, bir ses dalgasının merkez konumdan maksimum sapmasını ifade eder.

Bir sinyalin veya dalganın genliği, ne tür bir sinyalin dikkate alındığına bağlı olarak farklı birimlerde ölçülebilir. Elektrik mühendisliğinde genlik volt veya amper olarak ölçülürken, akustikte genlik (dalga biçimi) desibel veya paskal cinsinden ölçülür.

Genlik, bir sesin veya sinyalin yoğunluğunu veya hacmini belirleyebilen önemli bir faktördür. Ayrıca titreşim veya dalgaların ortam üzerindeki etkilerini belirleyen ve ölçülebilir değerlerde çıktı veren önemli bir faktördür.

müzik üretiminde genlik

 

In Müzik prodüksiyonu genlik, çalınan bir ses sinyalinin yüksekliğini ifade eder. Genellikle olarak anılır dBFS (tam ölçeğe göre desibel) ve ses sinyalinin maksimum genliğine (seviyesine) kıyasla ne kadar yüksek veya sessiz olduğunu gösterir. Bu şu anda Çevrimiçi karıştırma veya Çevrimiçi mastering paletlerinizi düzgün bir şekilde dengelemek için özellikle önemli bir faktör.

Müzik üretiminde, genlik, istenen ses seviyesini veya yüksekliğini elde etmek için çeşitli şekillerde manipüle edilebilir. bir yol kullanmaktır ekolayzerler veya ses sinyalinin belirli frekanslarını veya aralıklarını artırmak, azaltmak veya değiştirmek için dinamik sıkıştırıcılar (kompresör). Diğer bir seçenek de, ses sinyalinin genliğini doğrudan etkilemek için kısıcılar veya kazanç kontrolleri kullanmaktır.

bağlantınız

Herhangi bir sorunuz var mı veya projeniz hakkında kişisel olarak konuşmak ister misiniz?

Chris Jones

Peak Studios'un Genel Müdürü

İletişim

Başarılı projenizi şimdi hiçbir yükümlülük altına girmeden talep edin!

şarkını yükle

Projelerinizi bizim için uygun bir şekilde gönderin Çevrimiçi karıştırmaÇevrimiçi masteringDDP resmiKarışım Analizi (Karışım Geri Beslemesi) veya Çevrimiçi podcast karıştırma.

Size genellikle 3 saat içinde (iş günlerinde) geri döneceğiz.