Şartlar

Çevrimiçi olarak da çalışan tüm şirketlerde olduğu gibi Peak Studios'un da genel hüküm ve koşulları vardır. Bunu mümkün olduğunca küçük ve net hale getirmeye çalıştık. Bunlar bir yandan müteahhit olarak bizi korumaya, diğer yandan üçüncü şahısların haklarını korumaya hizmet ediyor.

§ 1 Tüm hizmetler, teslimatlar, sevkiyatlar ve iadeler müşteri hesabına ve riski müşteriye ait olmak üzere gerçekleştirilir. Müşteri, faturanın üçüncü bir şahsa talebi üzerine düzenlense dahi yazılı veya sözlü olarak emrin icrasını başlatan kişidir, yani üçüncü şahsa ek olarak fatura tutarından tamamen sorumludur. Siparişin üçüncü bir kişi adına ve hesabına verilmesi durumunda, yüklenici sipariş verirken bu konuda açıkça bilgilendirilmelidir. Yüklenicinin siparişi verenin yetkisini kontrol etme zorunluluğu yoktur.

 

§ 1 A Müşteriye sağlanan tüm hizmetlerin doğruluğu müşteri tarafından kontrol edilmelidir. Sessizlik burada salıverme anlamına gelir. Yüklenici, müşterinin inceleme eksikliğinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

 

§ 2 Yüklenici, yalnızca müşteri tarafından açıkça talep edilmesi halinde siparişi yazılı olarak teyit etmekle yükümlüdür.

 

§ 3 Müşterinin talebi üzerine siparişlerde korunan eser, müzik veya dil kullanılması halinde, üçüncü kişilerin olası tüm haklarının açıklığa kavuşturulması müşteriye aittir. Yüklenici, sipariş edilen işin içeriğinin yasal düzenlemelere ne ölçüde aykırı olduğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu durumda, müşteri, ortaya çıkan herhangi bir dezavantaj veya hasardan sorumludur.

 

§ 4 Geride bırakılan görsel ve işitsel materyallerin sorumluluğu ancak taşıyıcı materyalin maddi değeri kadar ve fatura tarihinden itibaren en fazla 3 ay sonrasına kadar kabul edilebilir.

 

§ 5 Müşteri, taşıyıcı malzemenin maddi değerine kadar harici teyp ve video kayıtlarına verilen zararlardan sorumludur.

§ 6 Müşteri, geri dönüşü olmayan veya değiştirilmesi zor ses ve görüntü kayıtlarını işleme, gösterim veya benzerleri için bırakırsa, muhtemelen malzemenin değeri için sigorta yaptırmak ve ayrıca yapılacak yedeklemeleri ayarlamak da dahil olmak üzere risk müşteriye aittir.

 

§ 7 Fotokopi atölyesinden ve fotokopi işlerinden teslimatların kabulü ve teslimi, posta ve demiryolu seferleri, konuşmacıların, oyuncuların yerleştirilmesi vb. gibi aracılık faaliyetleri, açıkça bir üretim veya işleme emrinin konusu değilse, her zaman Yüklenici tarafından açıkça belirtilmemiş olsa bile, müşterinin adı ve hesabına. Yüklenici, bu tür aracılık faaliyetleri için hiçbir sorumluluk veya garanti kabul etmez.

 

§ 8 İşleme ve üretim süreçleri için tarih vaatleri, bilgimiz ve inancımız dahilinde, ancak garantisiz olarak verilmektedir. Üçüncü taraf şirketlerin, fotokopi makinelerinin vb. neden olduğu gecikmeler için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

§ 9 Bir işleme veya üretim süreci sırasında yüklenicinin kusurundan kaynaklanan gecikmeler için, yalnızca gecikmeden kaynaklanan kendi katkısı miktarına kadar sorumludur. Harici hizmetler ve dolaylı zararlar sorumluluğa dahil değildir. Özel fiyat anlaşmaları yapılmadığı takdirde, yüklenicinin teslim günü geçerli olan liste fiyatları kabul edilmiş sayılır. Fiyatlar ve fiyat listeleri istek üzerine her zaman sağlanır.

 

§ 10 Bir siparişin yerine getirilmesi sırasında harici hizmetler gerekiyorsa, yani stüdyonun kendi ekipmanı ve personeli ile gerçekleştirilemeyen hizmetler gerekiyorsa, yüklenici genellikle bu hizmetlerin kalitesinden, dakikliğinden ve maliyetlerinden sorumlu değildir.

§ 11 Yüklenici tarafından sipariş kapsamında oluşturulan veya arşivlerden sağlanan ses ve metin oluşturma işlemleri için, bu siparişten veya müşterinin diğer siparişlerinden kaynaklanan tüm talepler tamamen ödeninceye kadar tüm performans hakları veya çoğaltma hakları yükleniciye aittir. Aynı şekilde, yüklenici veya yetkili temsilcisi tarafından üretilen her türlü görüntü ve ses materyali, bedeli tamamen ödenene kadar yüklenicinin mülkiyetinde kalır. Yüklenicinin katıldığı işlerin herhangi bir yayınlanmasından önce, müşteri işitsel veya görsel materyali teslim etmeyi taahhüt eder. Aynı şey reklam için de geçerli.

§ 12 Yüklenicinin yer aldığı tüm üretimlerde, müşteri a) üçüncü şahıslara karşı gizliliği korumayı b) Yüklenicinin çıkarlarını temsil etmeyi (reklam, röportaj vb.) yapmaya razı. d) Yükleniciyi itibarsızlaştırmamak, e) Sosyal ağlardaki üretimle ilgili tüm gönderilerde veya çeşitli akış portallarına yüklerken yükleniciyi "kredi" olarak adlandırmak. Her ihlal için bir sözleşme cezası tahakkuk ettirilir ve yüklenici sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri bundan kaynaklanan tüm zararları üstlenir.

§ 13 Bir sözleşme yapıldığında, yüklenici tarafından üretilen işin tüm hakları, ödemenin tamamı yapılana kadar Peak Studios'a devredilir. 200 €'ya kadar olan tutarlar için %100 peşin ödeme gereklidir. 201 € veya daha fazla tutarlar için, ancak, en az %50. Ses materyali veya "önizleme versiyonu" yalnızca ödeme yapıldıktan sonra sunulacaktır.

§ 13 A Yüklenici, bitmiş işi 7 gün boyunca indirilmeye hazır hale getirir. Materyal bu süre içinde indirilebilir. Bu süreden sonra, yeniden provizyon, her yeni provizyon için 15 Euro'luk bir arşivleme ve güvenceye alma masrafı ile ücretlendirilecektir.

§ 14 Her türlü malzemenin sevkiyatı ve nakliyesi, masrafları ve riski müşteriye ait olmak üzere gerçekleştirilir. Paketleme bizim takdirimize bağlıdır.

§ 15 Randevu verilmişse müşteri tarafından tutulması, randevudan en az 2 iş günü önce iptal edilmesi veya yeni bir randevu alınması gerekmektedir. Bu süreye uyulmaması durumunda, müşteri, 80 dakikalık hazırlık ve 15 dakikalık takip süresi dahil, ancak günde en az 15 € olmak üzere, ayrılan çalışma süresi boyunca ortaya çıkan kazanç kaybından kaynaklanan hasarın %170'inden sorumludur. 85 € saatlik ücret esas alınmıştır. Halihazırda mevcut projeler ve proje görüşmeleri için randevular olması durumunda, proje işleme için takip maliyetlerinin ek %20'si ödenmelidir. Hesaplama aşağıdaki örnekte bulunabilir:

Bir proje toplantı tarihi kararlaştırılan örnek bir proje (10 parçalı albüm) için, takip için 6 parça tartışılacaktır. Bu, örneğin 6×20 dakikalık başlıklar için bir son işleme süresi ile sonuçlanır. Toplam takip süresinin (120 dk.), %80'i (2 saat x 85 € x %20) 34 €'luk bir takip ücreti olarak ödenmelidir.

İstisnalar, mücbir sebepler, aile içinde ölüm veya diğer zorlayıcı ve doğrulanabilir sebeplerden kaynaklanan zararlardır.

§ 15 a) Bir randevu her zaman bağlayıcı bir şekilde talep edilmelidir. Peak Studios, randevuyu 24 saat içinde verilen e-posta adresine e-posta yoluyla yazılı olarak onaylayacak veya gerekirse 2 alternatif randevu sağlayacaktır. Peak Studios'tan taahhüt alınır alınmaz, tarih bağlayıcı olarak kabul edilir.

§ 15b) Bir proje tamamlandığında veya sözde bir "ön" sürüm gönderildikten sonra, müşterinin herhangi bir değişiklik talebini ifade etmesi için 7 iş günü vardır. Bunlar sınırlar içindeyse, yani değişikliğin nedenleri daha önce bilinmiyorsa veya görünür değilse, tüm mastering hizmetleri için müşteriye ücretsiz olarak 2 revizyon sunulur, ancak bunlar projenin tamamen yeniden çalışmasına neden olmaz. Mastering dosyalarının müşteri tarafından değiştirilmesi (örn. karışımda keşfedilen hatalar), tüm sürecin yeniden başlatılması gerektiğinden, her zaman ücrete tabidir. Kayıt, miksaj, düzenleme veya akort için, zaman protokolüne göre mevcut saatlik ücretimize göre değişiklikleri hesaplıyoruz. Zaman protokolüne göre faturalandırma, bir proje sırasında telefonla tavsiye ve proje görüşmelerini de içerir. Görevlendirilen ilk toplantı bunun dışındadır.

Müşteri, bu revizyon dönemi dışında değişikliklerden faydalanırsa, bunlar ücrete tabi olacaktır. Ayrıca 3. revizyondan itibaren ücretlendirilecektir. Bunun için şu anda geçerli olan saatlik ücret kullanılır. Bu sürenin istisnaları, birkaç şarkı içeren albümler veya projelerdir.

§ 16 Yargı ve icra yeri Würzburg'dur.

§ 17 Ödeme şekli, teklifte önceden listelenecek veya sözlü olarak kararlaştırılacaktır. Ancak, her zaman faturada listelenir.

§ 18 Sözleşmede yapılacak değişiklikler yazılı olarak yapılmalıdır.

§ 19 Bu hükümleri içeren sözleşmenin bir hükmünün geçersiz olması durumunda kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

PEAK STÜDYOLARI İLE İLETİŞİM

Bize bir mesaj gönderin - Genellikle 3 saat içinde (iş günlerinde) size geri döneceğiz.

Pazartesiden cumaya 09:20 - XNUMX:XNUMX saatleri arasında bize telefonla ulaşabilirsiniz.

bağlantınız

Herhangi bir sorunuz var mı veya projeniz hakkında kişisel olarak konuşmak ister misiniz?

Chris Jones

Peak Studios'un Genel Müdürü

İletişim

Başarılı projenizi şimdi hiçbir yükümlülük altına girmeden talep edin!

şarkını yükle

Projelerinizi bizim için uygun bir şekilde gönderin Çevrimiçi karıştırmaÇevrimiçi masteringDDP resmiKarışım Analizi (Karışım Geri Beslemesi) veya Çevrimiçi podcast karıştırma.

Size genellikle 3 saat içinde (iş günlerinde) geri döneceğiz.