MIXING ANALYSE DIN LÅT!

VI GÖR DIN LÅTMASTERKLAR!

Teknisk analys

Vi analyserar din låt för tekniska fel som klippning, översamplingstoppar och tillämpliga rekommendationer för ljudstyrka.

musikalisk analys

Vi kontrollerar makro- och mikrodynamiken i din låt, såväl som tonalitet och timing för fel.

Blandningsutvärdering

Få konkreta förslag för att förbättra musikaliteten i din mixdown och eliminera tekniska fel.

Efter att ha lyssnat på en låt otaliga gånger kan du ofta inte längre bestämma dig för om den är redo för den online mastering är eller inte. Inte med vår blandningsanalys!

Vårt team ser och lyssnar på ditt spår och ger Tips för förbättringar så med din blanda på nätet inget går fel. Om ett referensspår finns tillgängligt kan vi avgöra mycket exakt vilka justeringar som behöver göras i din mix för att komma ännu närmare det önskade mixresultatet.

FAQ MIX ANALYS

I den enkla mixningsanalysen online kommer vi att förklara för dig var det finns tekniska fel i din mix eller låt och vilka saker som har en negativ inverkan på din mix. Både vad gäller beat och sång.

25 Euro

I "extende"t-analysen visar vi dig felen i mixningen av din önskade referenslåt och förklarar hur du kan eliminera dessa fel för att komma så nära din referens som möjligt. Resonansfrekvenser, EQ'ing eller saknad eller otillräcklig kompression visas här. Vår mixrådgivning kan ges per telefon eller skriftligen. Om ett telefonsamtal föredras sammanfattar vi gärna alla viktiga punkter för dig skriftligt i slutet av samtalet, så att du kan lägga mycket tid på att mixa din låt.

30 Euro

I det "ultimata" paketet får du den detaljerade blandningsanalysen, samt en efterföljande bedömning av dina blandningsförbättringar. Således garanteras en inlärningsframgång för detta och FRAMTIDA projekt!

BLANDA ANALYS PRISER

ENKEL BLANDNINGSANALYS

Kort och koncis bedömning av kvaliteten på banan eller projektet.
15 per låt
  •  

ANALYS FÖRLÄNGD

Detaljerad analys med föreslagna lösningar av våra ingenjörer.
30 per låt
  •  
Rekommendation

MIXA ALLT ULTIMAT

Detaljerad analys inkl värdering av resultaten inkl expertis.
40 per låt
  •  

Mixanalyspriser inkl moms