Rady pre nahrávanie, mixovanie a mastering

V našom audio glosári (audio lexikón) by sme chceli poukázať na niekoľko pojmov súvisiacich s hudbou, zvukom, záznam, miešanie a mastering, ako aj akustiku a bližšie ich vysvetliť. Cieľom by malo byť pravidelné rozširovanie tohto slovníka s cieľom vytvárať trvalo dobrý obsah, ktorý by mal hudobníkov podporiť v ich plánoch produkovať kvalitnú hudbu a poskytovať vhodné triky. Sme otvorení návrhom na vysvetlenia. Toto prosím Info@Peak-Studios.de poslať. Kto chce napísať niečo o termíne. dokáže to samozrejme tiež. Tu sa vyžaduje aspoň 300-400 slov a všeobecne zrozumiteľné vysvetlenie pojmu.

PREHĽAD TÉM

 

CHVÁLA, KRITIKA, NÁVRHY

Z dlhodobého hľadiska by tu mal vzniknúť hudobný lexikón, ktorý umožní čitateľovi porozumieť pojmom súvisiacim s hudobným priemyslom, mixovaním a masteringom. Snažíme sa poskytnúť podrobný popis, no ani my nie sme dokonalí a uvítame akúkoľvek konštruktívnu kritiku.

NAŠE SCHOPNOSTI MIEŠANIA A MAJSTROVSTVA APLIKÁME NA VAŠU PIESEŇ!

Viac ako 15 rokov skúseností s masteringom zaistí váš dokonalý zvuk!