MASTER TAPE - ZÁZNAM MINULOSTI

Pod majstrovská páska rozumieš im? Ukladanie zvukových dát na magnetickú pásku, podobne ako pri kazete. Master páska sa predtým používala v masteringových štúdiách na nahrávanie a duplikovanie finálnych nahrávok a mixov. V súčasnosti sa master páska už nepoužíva. Vydávame sa teda na cestu do minulosti. Ak chcete zmeniť poradie skladieb, museli ste prestrihnúť pásku. Preto ten výraz "rezať„Pretože nahrávky alebo zábery sa museli pracne spoločne upravovať, aby boli v správnom poradí.

Na nahrávanie takýchto pások sa často používali viacstopové rekordéry. Výroba zvukového záznamu bola mnohonásobne zložitejšia a nákladnejšia ako v dnešnej digitálnej hudobnej produkcii. Dnes sa takzvané páskové stroje používajú len na dosiahnutie „saturačného efektu“ tzv.saturácia pásky" získať. Na tento účel sa nahratý materiál analogicky nahrá na pásku a potom sa znova zdigitalizuje v DAW alebo sekvenceri.

TAPE SATURATION JE K DISPOZÍCII AJ NA NAŠOM STEREO MASTERINGU!

Poskytujeme vašej skladbe efekt teplej sýtosti pásky.