Szolgáltatási feltételek

Mint minden online is működő vállalatnál, a Peak Studios is általános szerződési feltételekkel rendelkezik. Igyekeztünk ezt a lehető legkisebbre és egyértelművé tenni. Ezek egyrészt minket, mint vállalkozót, másrészt harmadik személyek jogainak védelmét szolgálják, jelen esetben a

§ 1 Minden szolgáltatás, szállítás, szállítás és visszaküldés a vevő költségére és kockázatára történik. Vevő az a személy, aki a megrendelés teljesítését - írásban vagy szóban - kezdeményezte akkor is, ha a számlát harmadik személy kérésére állítják ki, azaz a számla összegéért a harmadik fél mellett teljes mértékben felel. Ha a megrendelés harmadik személy nevében és számlájára történik, erről a megrendelőt kifejezetten tájékoztatni kell a megrendelés leadásakor. A megrendelő felhatalmazását a vállalkozónak nem kell ellenőriznie.

 

§ 1a Az ügyfélnek nyújtott valamennyi szolgáltatás helyességét az ügyfélnek ellenőriznie kell. A csend itt egyenlő az elengedéssel. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a megrendelő ellenőrzésének elmulasztásából eredő károkért.

 

§ 2 Vállalkozó csak abban az esetben köteles a megrendelést írásban visszaigazolni, ha ezt a megrendelő kifejezetten kéri.

 

§ 3 Amennyiben a megrendelő kérésére védett műveket, zenét vagy nyelvet használnak a megrendeléseken belül, az ügyfél felelőssége a harmadik felek minden lehetséges jogának tisztázása. A vállalkozó nem köteles ellenőrizni, hogy a megrendelt munka tartalma mennyiben sért jogszabályi rendelkezéseket. Ebben az esetben az ügyfél felelős minden ebből eredő hátrányért vagy kárért.

 

§ 4 A hátrahagyott hang- és képanyagért csak a hordozóanyag tárgyi értékéig és legfeljebb a számlázástól számított 3 hónapig vállalhatunk felelősséget.

 

§ 5 A harmadik féltől származó magnó- és videofelvételekben keletkezett károkért a hordozóanyag tárgyi értékéig a megrendelő felel.

§ 6 Ha a megrendelő visszahozhatatlan vagy nehezen pótolható hang- és képfelvételt bocsát rendelkezésre feldolgozásra, bemutatásra vagy hasonlóra, a kockázat, szükség esetén az anyagi értékre vonatkozó biztosítás megkötése, valamint a biztonsági másolatok készítésének kezdeményezése a vevő.

 

§ 7 A közvetítői tevékenységek, mint például a másolóüzemekből és a másolóüzemekbe szállított szállítmányok átvétele és kézbesítése, postai és vasúti expedíciók, előadók, színészek beszerzése stb., minden esetben az ügyfél nevében és számlájára történik, kivéve, ha ez kifejezetten megtörténik. gyártási vagy feldolgozási megrendelés tárgya, még akkor is, ha a vállalkozó erre kifejezetten nem utal. A vállalkozó nem vállal felelősséget vagy garanciát az ilyen közvetítői tevékenységekért.

 

§ 8 A feldolgozási és gyártási folyamatokra vonatkozó határidőkre vonatkozó kötelezettségeket legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint vállaljuk, de garancia nélkül. Harmadik fél szolgáltatók, másoló üzemek stb. okozta késések esetén felelősséget nem vállalunk.

 

§ 9 A feldolgozási vagy gyártási folyamat során a vállalkozó hibájából okozott késedelemért ez utóbbi csak a késedelem által okozott személyes közreműködés erejéig felel. A külső szolgáltatások és a közvetett károk nem tartoznak a felelősség körébe. Külön ármegállapodás hiányában a kivitelező által a szállítás napján érvényes listaárak minősülnek megegyezettnek. Az árakat és az árlistákat kérésre bármikor elérhetővé tesszük.

 

§ 10 Amennyiben a megrendelés teljesítése során külső szolgáltatásokra van szükség, azaz olyan szolgáltatásokra, amelyeket a stúdió saját eszközeivel és személyzetével nem lehet elvégezni, úgy ezen szolgáltatások minőségéért, pontosságáért és költségeiért a vállalkozó általában nem vállal felelősséget.

§ 11 A kivitelező által a megrendelés részeként készített vagy archívumból átadott hang- és szövegalkotások esetében minden előadási jog vagy sokszorosítási jog a vállalkozónál marad mindaddig, amíg a megrendelő jelen megrendeléséből vagy egyéb megrendeléseiből eredő összes követelést maradéktalanul ki nem fizetik. Hasonlóképpen, a nyertes ajánlattevő vagy meghatalmazott képviselője által készített kép- és hanganyag mindaddig a vállalkozó tulajdonát képezi, amíg a teljes fizetés meg nem történik. Azok a munkák közzététele előtt, amelyekben a vállalkozó részt vett, a megrendelő vállalja a hang- vagy képanyag átadását. Ugyanez vonatkozik a reklámozásra is.

 

§ 12 Minden olyan produkció esetében, amelyben a kivitelező részt vett, a megrendelő vállalja, hogy a) bizalmasan kezeli harmadik személyekkel szemben b) a vállalkozó érdekeit képviseli (reklám, interjúk stb.) c) a vállalkozóval kapcsolatos nyilvános nyilatkozatokat csak a hozzájárulásával. az ügyféltől. d) a vállalkozó hiteltelenségének elkerülése, e) a kivitelező megnevezése a közösségi oldalakon minden produkcióhoz kapcsolódó bejegyzésben, vagy a különböző streaming portálokra történő feltöltésekkor, úgynevezett "hitelekben". Bármilyen jogsértés szerződéses kötbért von maga után, és a vállalkozónak jogában áll elállni a szerződéstől. Minden ebből eredő kár a vevőt terheli.

 

§ 13 A szerződés megkötésekor a nyertes ajánlattevő által készített munkára vonatkozó minden jog átszáll a Peak Studios-ra a teljes kifizetésig. 150 eurós összegig a 100%-ot előre kell fizetni. 151 eurós vagy azt meghaladó összegek esetén azonban legalább 50%. Csak fizetés után válik elérhetővé a hanganyag vagy egy "előhallgatás verzió".

 

§ 13a A kivitelező az elkészült munkát 7 napig letölthetővé teszi. Ebben az időszakban az anyag letölthető. Ezt követően az újbóli feladásért 10 euró archiválási és biztonsági díjat számítunk fel minden új feladás után.

 

§ 14 Mindenféle anyag feladása és szállítása a vevő költségére és kockázatára történik. A csomagolás saját belátásunk szerint történik.

§ 15 Időpont egyeztetés esetén az ügyfél köteles azt megtartani, legkésőbb az időpont előtt 2 munkanappal lemondani vagy új időpontot egyeztetni. Ha ezt a határidőt nem tartják be, az Ügyfelet a lefoglalt munkaidőre 80 perc felkészüléssel és 15 perc utánkövetéssel együtt az ebből eredő keresetkiesés 15%-a, de legalább napi 170 euró. A 85 eurós óradíj alapul. Meglévő projektek és projektmegbeszélésekre történő időpontok esetén a projektfeldolgozás utóköltségének további 20%-át kell fizetni. A számítás a következő példán alapul:

Egy mintaprojekt (10 címes album) esetében, amelyre a projekttalálkozó időpontját egyeztették, 6 címet kell megvitatni a nyomon követés céljából. Ez például a címeknél 6×20 perces utófeldolgozási időt eredményez. A teljes követési idő (120 perc) 80%-át (2 óra x 85 € x 20%) kell fizetni 34 eurós követési díjként.

A vis maior, a családban bekövetkezett halálesetek vagy egyéb kényszerítő és igazolható okok miatti károk kizártak.

15. § a) A megbeszélt időpont mindig kötelező. A Peak-Studios 24 órán belül írásban visszaigazolja az időpontot e-mailben a megadott e-mail címre, vagy szükség esetén 2 alternatív időpontot biztosít. Amint a Peak-Studios kötelezettségvállalása elérhető, a dátum kötelező érvényűnek minősül.

15. § b) A projekt befejezése vagy az úgynevezett „elő” verzió elküldése után az ügyfélnek 7 munkanapja van a változtatási igények megfogalmazására. Ha ezek a határokon belül vannak, azaz a változás okai korábban nem voltak ismertek vagy nyilvánvalóak, akkor minden mastering szolgáltatáshoz 2 revízió áll a megrendelő rendelkezésére ingyenesen, amennyiben ezek nem okozzák a projekt teljes átdolgozását. Felvételhez, keveréshez, szerkesztéshez vagy hangoláshoz az aktuális óradíjunk szerint, az időprotokoll szerint számoljuk ki a változásokat. Az időprotokoll szerinti számlázás magában foglalja a telefonos tanácsadást és a projekt során folytatott projektmegbeszéléseket is. Ebből ki van zárva a megbízott kezdő ülés.

Ha az ügyfél ezen a felülvizsgálati időszakon kívül alkalmaz változtatásokat, ezekért díjat kell fizetni. A 3. revíziótól is fizetni kell. Ehhez a jelenleg érvényes óradíj szolgál. Ez alól kivételt képeznek a több dalt tartalmazó albumok vagy projektek.

§ 16 A joghatóság és a teljesítés helye Würzburg.

§ 17 A fizetési mód előzetesen az ajánlatban van megadva, vagy szóban megállapodott. A számlán azonban mindig szerepel.

§ 18 A szerződés módosítását írásban kell megtenni.

§ 19 Ha a szerződés valamely rendelkezése, ideértve ezeket a rendelkezéseket is, érvénytelen, a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti.

AZ ÖN KAPCSOLATA PEAK STUDIÓKHOZ

Küldjön nekünk üzenetet - Általában 3 órán belül (munkanapokon) válaszolunk Önnek.

Érdeklődni lehet telefonon hétfőtől péntekig 09 és 20 óra között