Αποτύπωμα Peak Studios

Πληροφορίες σύμφωνα με το § 5 TMG

Peak Studios - ΜΙΞΗ και ΜΑΣΤΕΡΙΖΟΝΤΑΣ

Ιδιοκτήτης: Christopher Subat
Οθω Hahn Street 20
97218 Gerbrunn
DE339774205

μήνυμα

Τηλέφωνο: +49 (0) 931 90879510
Email: πληροφορίες "at" peak-studios.de

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την § 55 Abs. 2 RStV

Κρίστοφερ Σουμπάτ
Otto-Hahn-Str. 20
97218 Gerbrunn

επίλυσης των διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS) ορίζει τα εξής: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας μπορεί να βρεθεί παραπάνω στο αποτύπωμα.

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Σύμφωνα με την § 7 Abs.1 TMG, ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Ωστόσο, σύμφωνα με το §§ 8 και 10 TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιβλέπουμε τις μεταβιβαζόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνώνται περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή παρεμπόδισης της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Η ευθύνη από αυτή την άποψη, ωστόσο, είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Εάν διαπιστώσουμε τέτοιες παραβάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Ευθύνη για τις συνδέσεις

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων με το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη σύνδεση. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη σύνδεση.

Ένας μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων είναι, ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι μια παράβαση είναι παράλογη. Θα καταργήσουμε τέτοιους συνδέσμους αμέσως εάν λάβουμε γνώση τυχόν νομικών παραβάσεων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές ιστότοπων σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντιγραφή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε εκμετάλλευση εκτός των ορίων πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου δημιουργού ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Εάν το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργείται από τον χειριστή, τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα τρίτων σημειώνονται ως τέτοια. Αν όμως γνωρίζετε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ζητάμε μια αντίστοιχη σημείωση. Αν διαπιστώσουμε νομικές παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.