FASESKIFT

Faseskift i mixet eller i masteringen kan give problemer og udtynde lyden eller påvirke forholdet mellem midt- og sidesignaler.

FORSTÅELSE AF FASER FOR DEN RIGTIGE LYD

Ved første øjekast er emnet faseskift i musik ikke det mest populære emne og ret tørt, da det har meget med fysik at gøre. vil du ind Blanding men opnå en god lyd, du behøver ikke beskæftige dig med faseskift og den respektive frekvens og lære mere om det. Så snart du arbejder med lignende lydsignaler - for eksempel flere snare-lyde, synthesizere eller basser - kan der opstå problemer med faseskiftet. Også kl rekord med flere mikrofoner, især trommerne, skal man altid være opmærksom på fasen. Ellers kan det ske, at instrumentet lyder tyndt i mixet og i nogle frekvenser og ikke skærer igennem.

Hvad er en fase?

Vi kalder dette en fase vibrationsadfærd af bølger (elektroteknik) i vores tilfælde lydbølger (kan også være elektricitet). Ser vi på lydsignalet i DAW, kan bølgerne og bølgeformen ses, som så kan drejes 180 grader med Ø-symbolet.

Lad os først antage, at vi duplikerer et lydsignal i vores DAW. Hvis vi nu lytter til de to numre, bemærker vi, at signalet er blevet højere. De to bølger er lagt sammen, da de er identiske signaler, tilføjes ingen ny lydinformation. Så signalet bliver bare højere. Situationen er anderledes, hvis vi roterer fasen, et af de to spor. Nu hører vi ikke mere signal - det kommer til fase annullering. Afhængig af mikrofonen (f.eks. lille top- og bundmikrofon) er det muligt, at faser er i modsatte retninger under optagelsen, her skal det være blive roteret så der ikke er nogen faseforskydning eller faseannullering.

FASESKYDNING I MUSIKPRODUKTIONEN

Et andet fænomen er faseskiftet. Når man for eksempel miker et trommesæt, kan det ske, at en af ​​mikrofonerne ikke er justeret godt ind. Mikrofonerne er derfor i forskellig afstand fra lydkilden (med samme strøm og spænding), så signalet ankommer til mikrofonerne på forskellige tidspunkter, hvilket resulterer i et faseskift. Her kan også den såkaldte kam filter effekt udvikle. Hvis et signal, der lyder identisk, er forsinket, kan frekvensgangen evt jævn stærk niveaureduktion og stigning kommer. Men også ved optagelse med kun én mikrofon kan der være faseskift komme. Dette sker, når mikrofonen ikke kun optager den direkte lyd, men også refleksionerne optages. Afhængig af vinkel og retningskarakteristika.

Andre årsager til faseskift kan også være effektenheder, der forsinker signalet eller plugins i en DAW uden automatisk latenskompensation.

Andre områder, hvor det er i blandingen eller i mastering faseforskydninger kan forekomme er for eksempel duplikering af vokal. Især hvis disse kun er forsynet med en lille effekt såsom en forsinkelse eller er lidt forskudt i timing, kan dette føre til uønskede effekter.

Her er det normalt bedre at optage vokalen flere gange i stedet for at duplikere vokalen og forsøge at skabe en kunstig bredde. Faseproblemer eller faseforskydninger kan også forekomme i synthesizer-området, især hvis du arbejder med afstemte oscillatorer. Faseproblemer i synthesizere opstår normalt i additiv syntese på, altså når man blander forskellige lyde sammen. Her opstår ofte en faseforskel.

Faseskift kan dog også bruges som en kunstnerisk effekt. Nogle gange resulterer skiftet i en interessant lyd af så ønsket er eller man henter fasemodulerende effekter som en Phaser tilbage.

FASE LINEÆR & MINIMAL FASE EQUALIZER

Vi arbejder ikke med fase-lineære equalizere det anvendte filter kan også resultere i et faseskift, her taler vi om en fase rotation af de to faser. Denne rotation afhænger af filterets styrke. Lad os for eksempel bruge en Højt eller lavt snit Der kan opstå faseproblemer i blandingen, her afhænger rotationens styrke af kantstejlheden. Med EQ'er skelnes der mellem minimal fase og fase-lineær.

Hvordan påvirker begge EQ'er fasen af ​​lydsignalet?

Minimum fase EQ forårsager en tidsforsinkelse af signalet  eller frekvensen, som varierer afhængigt af frekvenskomponenten - i modsætning til den fase-lineære EQ her, er faseforskydningen konstant over hele frekvensspektret. Lydmæssigt er den fase-lineære EQ derfor mere neutral, mens den minimale fase-EQ farver signalet stærkere. Dvs vi arbejder med tonalt ens spor det er ofte nyttigt at bruge en fase-lineær EQ for at undgå faseannulleringer. På den anden side, hvis du vil farve signalet, kan du bruge en minimal-fase EQ, så længe dit instrument ikke begynder at lyde tyndt, eller der opstår andre artefakter. Et andet fænomen med EQ'er er den såkaldte "ringer", her findes det Før og efter ringning. Ringning opstår ved brug af høje og lave snit. Efterringning forekommer med begge typer EQ og er normalt ikke hørbar. Pre-ringing sker derimod kun med fase-lineære EQ'er og lyder som en let fade-in. Jo stærkere snittet er, jo mere mister signalets transienter deres slag. Ofte påvirker forringningen ikke lydkvaliteten, men det kan ske i blandingen, at der skal bruges en minimal-fase EQ pga. forringningen. Hvis du vil se nærmere på de forskellige EQ'er og deres indflydelse på lydsignalet, anbefaler vi følgende video:
YouTube

Ved at downloade videoen accepterer du YouTube's privatlivspolitik.
finde ud af mere

Indlæs video

IDENTIFICER OG RETS FASEPROBLEMER

Men hvordan genkender jeg faseproblemer? Lad os høre vores blanding i stereobillede de fleste faseproblemer vil ikke dukke op med det samme, men i Mono. Derfor er det vigtigt Bland jævnligt i mono at tjekke. Hvis du næsten ikke kan høre visse instrumenter, kan faseproblemer være årsagen. Især i den lave ende du bliver nødt til at være opmærksom på faserne, fordi dette også er i stereo mix i midten som et monosignal danner fundamentet for din sang. Inden du forsøger at "gemme" et signal, der lyder tyndt i blandingen med effekter og EQ'er, er det ofte nok at dreje eller rette fasen. En yderligere hjælp til at erkende faseproblemer kan være en såkaldt fasekorrelationsmåler være. Dette viser forholdet mellem fase og amplitude af to stereokanaler. Fasekorrelationsmåleren viser dig forskellige oplysninger om dit lydsignal, startende fra en perfekt mono signal Blandt andet kan stereoforholdet, fasefordelingen og en grov frekvensfordeling indstilles. Mulige faseproblemer kan normalt aflæses på en skala, som viser dig, om der er aflysninger eller om frekvenserne tæller.

Hvordan kan vi korrigere et faseskift?

  1. Bruger færre mikrofoner ved optagelse eller flytter dem. Nogle gange behøver en mikrofon ikke at flyttes ret langt for at fikse skiftet.
  2. Prøv at vende fasen. Dette behøver ikke at være en direkte 180 grader. Med plugins som Audiocation Phase kan fasen ændres i trin fra 0 til 360 grader.
  3. Hvis en effekt forårsager faseforskydningen, kan du enten undvære effekten eller ændre effektparametrene, så den ikke længere har en negativ effekt på fasen.
  4. Skift lydsignalet i din DAW. Det er ofte nok at justere signalet bare en lille smule til de andre spor.

NOGEN SPØRGSMÅL OM FASESKRIFTET?

Send os en besked - Vi vender normalt tilbage til dig inden for 3 timer (på hverdage).

Du kan kontakte os på telefon mandag til fredag ​​fra 09 til 20

din kontakt

Har du spørgsmål eller vil du gerne tale personligt om dit projekt?

Chris Jones

Administrerende direktør for Peak Studios

kontakt

Anmod om dit succesfulde projekt nu og uforpligtende!

Upload din sang

Send nemt dine projekter til vores online blandingonline masteringDDP billedeMix-analyse (mix-feedback) eller Blanding af podcast online.

Vi vender normalt tilbage til dig inden for 3 timer (på hverdage).