decibel

Hvad er decibel?

Decibel (dB) er en enhed, der bruges til at måle lydstyrke i lydteknik og musikproduktion. Oprindeligt udviklet som en logaritmisk enhed til forstærkning af elektriske signaler, bruges den nu også til at måle lydintensitet i akustik. En stigning på 10 dB svarer nogenlunde til en fordobling af lydintensiteten eller den oplevede lydstyrke. Det menneskelige øre kan opfatte lydintensiteter fra 0 dB (fuldstændig stilhed) til omkring 130 dB (meget høj lyd, f.eks. når et fly letter). Udsættelse for lydintensiteter over 85 dB kan forårsage uoprettelig skade på ørerne.

Hvad er en decibelskala?

I decibelskalaen er værdien af ​​lydintensitet eller lydstyrke angivet i forhold til en referenceværdi. Denne referenceværdi blev sat som den minimale lydintensitet, som det menneskelige øre kan opfatte (0 dB). Decibelskalaen er derfor en logaritmisk skala, da den repræsenterer ændringer i lydintensitet eller lydstyrke i forhold til en referenceværdi.

Hvor nøjagtige er decibel-apps?

Nøjagtigheden af ​​decibel-apps afhænger af forskellige faktorer såsom kvaliteten af ​​mikrofonen, nøjagtigheden af ​​hardwaren, kalibreringen af ​​appen og miljøforholdene. Typisk er decibel-apps dog ikke så nøjagtige som professionelle lydniveaumålere, der bruges af akustiske ingeniører og andre fagfolk, såsom lydteknikeren på Blanding eller mastering blive brugt. Alligevel kan decibel-apps i mange tilfælde være nyttige til at få en nogenlunde idé om lydintensiteten eller lydstyrken i et miljø. For eksempel kan de bruges til at måle lydstyrken af ​​musik eller støj i omgivelserne eller til at bestemme, om et bestemt sted er højt eller stille. Det er dog vigtigt at bemærke, at nøjagtigheden af ​​decibel-apps kan variere, og de er ikke lige velegnede til alle applikationer.

Hvad er decibelenhederne?

Der er også andre enheder, der bruges til mere specifikke applikationer. Dette omfatter:
  • Bel: En enhed, der bruges til at måle forstærkningen af ​​elektriske signaler. 1 Bel svarer til en forstærkning på 10 dB.
  • Neper: En enhed, der bruges til at måle forstærkninger i elektromagnetiske felter og optik. 1 Neper svarer til en forstærkning på 20 dB.
  • Phon: En enhed, der bruges til at måle intensiteten af ​​lyd i menneskelig hørelse. Det bruges ofte til at angive lydstyrken af ​​musik eller lyde, der er hørbare for det menneskelige øre.
  • dB FS:"dB FS" står for "decibel i forhold til fuld skala" og bruges ofte i forbindelse med digitale lydsignaler. Det refererer til det mulige dynamiske område for et digitalt lydsignal, der er kodet i et bestemt format. Begrebet fuld skala (FS) refererer til den maksimale amplitude, som et digitalt lydsignal kan have. Når et signal er specificeret i dB FS, udtrykkes signalets amplitude i form af den maksimale amplitude. Et signal med en værdi på 0 dB FS har således den maksimalt mulige amplitude, mens et signal med en værdi på -6 dB FS har halvdelen af ​​den maksimale amplitude. Udtrykket dB FS bruges ofte i forhold til digitale lydsignaler for at angive, hvor højt eller støjsvagt signalet er sammenlignet med dets maksimale amplitude. Det bruges også til at vurdere kvaliteten af ​​lydoptagelses- og afspilningsenheder og til at sikre, at lydsignalet ikke forvrænges under afspilning.
  • dB(A): "dB(A)" står for "decibel a-vægtet" og refererer til en type lydniveaumåling, der bruges til at angive lydstyrke i menneskelig hørelse. Det bruges almindeligvis til at måle lydstyrken af ​​omgivende støj eller musik. A-vægtningen blev udviklet til bedre at repræsentere følsomheden af ​​menneskelig hørelse. Det menneskelige øre er mere følsomt over for visse frekvenser end andre, og a-vægtning forklarer disse forskelle ved at give mere vægt til visse frekvenser. dB(A)-enheden bruges almindeligvis til at måle lydintensiteter, der er hørbare for det menneskelige øre. Langvarig eksponering for lydintensiteter over 85 dB(A) kan beskadige ørerne. Det er vigtigt at bemærke, at a-vægten ikke er egnet til alle applikationer, og at der er andre vægte, der kan bruges til mere specifikke applikationer, såsom c-vægten eller z-vægten. Det er vigtigt at bemærke, at de forskellige enheder ikke er sammenlignelige og anvendes forskelligt afhængigt af applikationen.
  • dB (C): Det bruges ofte til at måle lydstyrken af ​​meget høje eller meget lave frekvenser, som er mindre følsomme over for det menneskelige øre end andre frekvenser.
  • db LU: I modsætning til andre vægte såsom A-vægt eller C-vægt, tager den lineære enhed ikke højde for følsomheden af ​​menneskelig hørelse over for specifikke frekvenser. I stedet måles lydintensiteten direkte i forhold til lydens amplitude.

din kontakt

Har du spørgsmål eller vil du gerne tale personligt om dit projekt?

Chris Jones

Administrerende direktør for Peak Studios

kontakt

Anmod om dit succesfulde projekt nu og uforpligtende!

Upload din sang

Send nemt dine projekter til vores online blandingonline masteringDDP billedeMix-analyse (mix-feedback) eller Blanding af podcast online.

Vi vender normalt tilbage til dig inden for 3 timer (på hverdage).