MASTER TAPE - ZÁZNAM MINULOSTI

Pod Master páska člověk rozumí Ukládání zvukových dat na magnetickou pásku, podobně jako u kazety. Master tape bývala používána v masteringových studiích k nahrávání a duplikování finálních nahrávek a mixů. V současné době se master páska již nepoužívá. Vydáváme se tak na cestu do minulosti. Chcete-li změnit pořadí skladeb, museli jste přestřihnout pásku. Proto termín "střih„Protože nahrávky nebo záběry se dříve musely pracně upravovat dohromady, aby byly ve správném pořadí.

K nahrávání takových pásek byly často používány vícestopé rekordéry. Výroba zvukového záznamu byla mnohonásobně složitější a nákladnější, než je tomu dnes v digitální hudební produkci. Dnes se takzvané páskové stroje používají pouze k vytvoření „saturačního efektu“ tzv.Sytost pásky" dostat. Za tímto účelem je nahraný materiál zaznamenán na pásku analogově a poté znovu digitalizován v DAW nebo sekvenceru.

TAPE SATURATION JE K DISPOZICI I NA NAŠEM STEREO MASTERINGU!

Do vaší písně přidáme efekt teplé saturace pásky.