Otisk Peak Studios

Informace podle § 5 TMG

Peak Studios - MÍŠENÍ a Zvládnutí

Majitel: Christopher Subat
Otto Hahn Street 20
97218 Gerbrunn
DE339774205

Kontaktovat

Telefon: +49 (0) 931 90879510
E-mail: info "at" peak-studios.de

Odpovídá za obsah podle § 55 odst. 2 RStV

Christopher Subat
Otto-Hahn-Str. 20
97218 Gerbrunn

urovnávání sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), stanoví: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena výše.

Nejsme ochotni nebo povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčím radě spotřebitelů.

Odpovědnost za obsah

Podle § 7 Abs.1 TMG jsme jako poskytovatel služeb odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 a 10 TMG však nejsme povinni dohlížet na přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od doby poznání konkrétního porušení. Pokud se dozvíme o takových porušeních, takový obsah okamžitě odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů toho, že protiprávní jednání je nepřiměřené. Tyto odkazy okamžitě odstraníme, pokud se dozvíme o jakýchkoli porušení právních předpisů.

Copyright

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému zákonu. Kopírování, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Není-li obsah tohoto webu provozovatelem vytvořen, jsou respektována autorská práva třetích stran. Konkrétně jsou obsah třetích stran označeny jako takové. Pokud si nicméně uvědomujete porušení autorských práv, požádáme o odpovídající poznámku. Pokud se dozvíme o porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.